O67 | iCollege | KIT FIS VŠE Praha | iinfo

pondělí 3. září 2012

Král nebyl nikdy volen na celý život. Každý rok se musel podrobit zkoušce zvané rádžasúja, obřadu královské korunovace, aby dokázal, že je hoden svůj úřad zastávat. Vždy se našel někdo,kdo byl připraven ho vyzvat, a starý rádža musel během tohoto rituálu obhájit svou moc úspěšným nájezdem a porazit svého protivníka v kostkách. Pakliže prohrál, odebral se do vyhnanství v lese, ale obvykle se vrátil a vyzval svého protivníka na další rádžasúju. Nestabilita indického království měla tak hluboké kořeny, že podle raného manuálu, věnovaného státnictví, byl králův nepřítel základní součástí státu.

Karen Armstrongová: Velká transformace, str. 34

Tance kosmických cizinců

Sun Ra již dávno není mezi námi, ale jeho Arkestra ano. A vystupuje 26. září u nás na Žižkově v Akropoli.

Historie New Yorku v 50 objektech

An artichoke and an elevator. A Checker taxicab and a conductor’s baton. A MetroCard and a mastodon tusk.
Plus dynamo z Edisonovy elektrárny, bagel s uzeným lososem...

The New York Times: A History of New York in 50 Objects
Konrád Heiden, který před svým odchodem do exilu roku 1933 podrobně Hitlera studoval přibližně deset let, nám zanechal pozoruhodnou studii Hitlera na jeho cestě k vůdcovství: „Hitler vyjadřoval s neomylnou jistotou nevypověditelnou paniku mas čelících neviditelnému nepříteli a dále tento bezejmennný přízrak pojmenoval. Byl čistým fragmentem moderního masového ducha, neposkvrněného jakýmikoli osobními vlastnostmi. Nebylo se třeba ptát, jakými schopnostmi si podrobil masy, on si je nepodrobil, on je ztělesňoval a představoval. Jeho projevy jsou sny tohoto masového ducha. Jsou chaotické, plné rozporů, pokud jsou jejich slova brána doslovně, často právě tak nesmyslné jako sny bývají, a přece nabité hlubším významem. Vulgární urážky, fádní vtipkování se střídá s velkohubými, někdy přepjatými frázemi. Jeho projevy vždy začínají hlubokým pesimismem a končí rozradostněným spasením, triumfálním, šťastným koncem. Často je lze popřít rozumem, ale ony se odvolávají na daleko silnější logiku podvědomí, na niž je každé popírání krátké. Hitler promlouvá k nevypověditelné hrůze moderní masy a k bezejmennému strachu, který pojmenoval. To z něj činí největšího masového řečníka masového věku.“ // Bez tohoto publika Hitler připomínal Heidenovi prapor v bezvětří, visící schlíple na stožáru (…)

Michael Burleigh: Nové dějiny Třetí říše, str. 86