O67 | iCollege | KIT FIS VŠE Praha | iinfo

neděle 27. května 2012

Drsná povídka o prvňáčcích

Tentokrát se anonym - říkejme mu tak - vytáhl. Tohle je hodně dobré.
Děti si vzaly do rukou pera a propisovačky, protože věděly, že od paní učitelky přijde vzápětí nové zadání. A přišlo! Paní učitelka řekla: “Napište seznam pěti svých spolužáků, kterým byste nejvíc přáli, aby umřeli!”

Oddělení zbožných přání: Pět vyvolených