O67 | iCollege | KIT FIS VŠE Praha | iinfo

pondělí 20. února 2012

Šestnáctiletí: dvaapůlkrát víc toluenu než éčka

Z nelegálních drog uváděli respondenti v roce 2011 nejčastěji zkušenosti s užíváním konopných látek (42,3 %). Na dalších místech se objevovaly zkušenosti s užíváním léků se sedativním účinkem (10,1 %), s čicháním rozpouštědel (7,8 %) a s užitím halucinogenních hub (6,9 %). Zkušenosti s LSD (5,1 %), extází (3,3 %) a amfetaminy (2,0 %) byly mezi studenty méně časté, zkušenosti s drogami typu heroin a kokain byly v populaci šestnáctiletých minimální (1,4 %, resp. 1,1 %).
Studie se dělala na šestnáctiletých, vzorek skoro 4000 vyvážený přes sociodemografiku a ta procenta se týkají otázky „aspoň jednou v životě“.

Česká škola: Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách