O67 | iCollege | KIT FIS VŠE Praha | iinfo

úterý 11. září 2012

Záhady na dosah ruky

V roce 1927 experimentátoři rozbili kladivem na drobné střípky válec z asfaltu, vše vložili do zaslepeného skleněného trychtýře, chvíli – několik let – počkali, odstranili dno trychtýře a od té doby sledují, jak asfalt teče skrze trychtýř a kape na podložku. Významná událost, odtržení kapky, nastává zhruba jednou za osm let.
Dotyčný asfalt kape v Brisbane. Austrálie je země k provozování takových experimentů obzvlášť vhodná, v Evropě je frekvence politických změn vyšší než těch kapek, což s sebou nese výpadky financování, občasné uvěznění vědeckých týmů a podobně.

Fyzika nenewtonovských kapalin je fascinující záležitost. Jedna věc je kosmologie, kvantová fyzika, jednotná teorie pole: úžasné, ale abstraktní, mimo bezprostřední zkušenost. Na asfalt, suspenzi škrobu ve vodě či tekutý karamel si však můžeme doslova sáhnout a uvědomit si přitom, že dosavadní teorie popisující jejich chování je nepostačující.

Josef Málek, Vít Průša: Nejdéle trvající vědecký experiment (Vesmír 9/2012)