O67 | iCollege | KIT FIS VŠE Praha | iinfo

sobota 28. ledna 2012

František Fuka radí, jak na japonštinu

A radí dobře: soustřeďte se na čtení převzatých slov. Neučte se japonsky, učte se japonskou transkripci angličtiny.
Japonci mají tři abecedy: kandži, hiraganu a katakanu, které se běžně používají třeba i všechny tři promíchané v rámci jedné věty. Na kandži zapomeňte. Má několik tisíc znaků, z nichž jeden může znamenat "fialky vadnou a opadávají", ale když omylem trochu špatně cuknete štětcem, znamená "medvěd se vysral v lese". Užitečné je, naučit se předem půl tuctu základních kandži znaků jako "Vchod, východ, muži, ženy, den, měsíc", ale nic víc nestojí za námahu.