O67 | iCollege | KIT FIS VŠE Praha | iinfo

středa 4. ledna 2012

Marek Prokop o finanční (i nefinanční) páce při získávání návštěvnosti

A teď můžeme společně přemýšlet, zda tímto odkazem potvrzuji nebo vyvracím citovanou úvahu Marka Prokopa z G+:
Hodnota návštěvnosti webu zhruba odpovídá hodnotě zdrojů vynaložených k jejímu získání.
Příklady: Návštěvnost získaná lacinými SEO triky má nízkou hodnotu. Návštěvnost získaná kvalitním jednorázově vytvořeným obsahem má střední hodnotu. Návštěvnost získaná dlouhodobým budováním značky má vysokou hodnotu.
Dává to smysl? Sám nevím, protože to má mezery. Co třeba návštěvnost z vyhledavačů získaná drahou PPC reklamou?
Tak se táže Marek a je to zajímavá otázka. Moje provizorní odpověď: ne, není to pravda. Vhodnou volbou prostředků a dovedností lze dosáhnout pákového efektu a za málo (v peněžním i nepeněžním vyjádření) získat hodně. Jiná věc je, že často je tomu právě naopak.

Ale je to málo promyšlená odpověď na (možná) málo promyšlenou otázku.

A stejně mě hlavně zajímá, zda mi tento link zvedne návštěvnost...

V Brně bude Social Innovation Camp

A to ve dnech 16. - 18. března. Jde o součást globální aktivity SI Camp. Přihlásit se lze ode dneška, přihláška nezaručuje účast - porota si vybere.
Social Innovation Camp Brno 2012 propojuje lidi, nápady a online nástroje pro tvorbu společenských inovací. Akce vyvrcholí březnovým víkendem plným kreativity a tvůrčí energie v brněnském Domě umění. Generálním partnerem projektu je Era, partnerem je Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět a mediálním partnerem je týdeník Respekt.

Naučte se programovat s Codecademy

O sobě píšou tohle:
"Codecademy was created out of the frustrations Zach and Ryan felt with learning how to program. Tired with less effective text and video resources, Ryan and Zach teamed up to create Codecademy, a better, more interactive way to learn programming by actually coding. This is just the beginning. Join us as we make it easy for everyone to love and learn how to code."
Realita tomu odpovídá, je to skutečně výuka programování (v JavaScriptu) pro normální lidi a je interaktivní a jednoduchá a účinná. Všem laikům doporučuji. Možná si myslíte, že to k ničemu nepotřebujete; ale v tomhle případě to dá tak málo práce a času, že prostě stojí za pokus, zda by vás to náhodou nezačalo bavit. Programování obohacuje život, věřte mi.

„Hauntologická hudba nechává promlouvat démony v mediálních průrvách.“

Pavel Klusák o podivných zvucích:
Když vlivný londýnský label Warp vydal společné album skupin Broadcast a The Focus Group, leckdo z publika tápal: co tohle má být za styl? Ve vrstvách rozsáhlé koláže slyšíme cosi jako staré televizní znělky a džingly, emotivní i přístrojovou hudbu z naučných filmů, ovšem zmítané v proměnách. Jako by se z paměti nořily útržky vzpomínek na mediální realitu šedesátých a sedmdesátých let a vyplavovaly se při tom podivné stavy, trans, neznámá fakta.
Album The Advisory Circle: Other Channels čirou náhodou vlastním, dokonce ve fyzické podobě. Jednu dobu jsem na něm byl docela závislý. Je to zvukový svět těžko popsatelných zážitků. Poslouchá se to dobře i bez onoho sdíleného kulturního zázemí, člověk ale určitě o hodně přijde, protože nejšílenější musí být ty asociace a vybavování zasutých vzpomínek. Český plagiát by nemusel vůbec být špatný.

Modai, studie telefonu budoucnosti

...jak o něm přemýšlí mladý newyorský designér Julius Tarng. „I design products and experiences, physical or digital.“