O67 | iCollege | KIT FIS VŠE Praha | iinfo

čtvrtek 12. července 2012

Udělátko na sluchátka

Tohle chci.


Quirky.com: Props

Trasy tramvajových linek jsou součástí městské krajiny

Výborný postřeh Petra Holuba:
Tramvajové trasy zpřehledňují město. Každý prostě ví, že když se chce dostat na Žižkov, tak nastoupí na devítku, na Bílou Horu se dostane dvaadvacítkou. V některých případech jezdí tramvaje stejnou trasou už sto let. Z pohledu jednoho lidského života je trasa dvaadvacítky okolo Pražského hradu stejně starobylá jako Hrad sám.
A proč se o tom zmiňuje?
Jedenáctka jezdila do Strašnic na Černokosteleckou od dob, které už málokdo pamatuje. Teď ji radní ukončí u Olšanských hřbitovů. Dvanáctka jezdila z Malé Strany vždycky po nábřeží, teď se pro ni vymyslela oklika přes Letnou. Kulturně nevzdělaní inženýři, kteří zřejmě ani nejsou z Prahy, prostě nakreslili jinou trasu a dost možná to na jejich výkresech vypadá dobře. Dalo by se pokračovat. Do Kobylis už nepojede čtrnáctka ani čtyřiadvacítka, s trojkou už se nepotkáte ve Vysočanech ani se šestkou ve Vršovicích.

Pro obyvatele jiných měst je tento tragický výčet jistě málo pochopitelný, měl by ovšem být aspoň vzdáleným varováním. Nakonec nevzdělaní radní nejsou pražskou výsadou. (...)

Petr Holub, Český rozhlas: Praha omezuje tramvajovou dopravu

Pluto má pět satelitů, neměl by se mu za to vrátit statut planety?

Přiznám - já nevěděl, že má Pluto vůbec nějaký měsíc...


Wired Science: Hubble Discovers New Moon Around Pluto

Seznam vylepšil turistické mapy

Nové podklady, měřítko až 1:5000 (!) a k plánovači cyklistických tras přibyly i pěší. V mobilní aplikaci (iPhone) už je ta nová mapa, plánování pěších túr zatím ne.


E-kniha Tomáše Cikrta o lécích zdarma

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) začíná využívat nový komunikační kanál čteček elektronických knih pro osvětu problematiky léků. Chce tak zaujmout mladé lidi, kteří na těchto technologiích vyrostli, denně je využívají a zpřístupnit jim tímto způsobem informace z oblasti léků a léčivých přípravků. Prvním počinem je vydání nové knihy Tomáše Cikrta s názvem Příběhy léků. Publikace je zdarma ke stažení ve verzi mimo jiné pro čtečky elektronických knih Amazon Kindle a ve formě dynamického PDF.
Tomáš Cikrt je kontroverzní, ale chytrý chlap a jeho knížka na první prolistování vypadá objektivně, čtivě a užitečně - základní poučení o tom, jak to ve farmacii chodí.

Státní ústav pro kontrolu léčiv: Státní správa vstupuje do čteček elektronických knih

Pěkný psychologický útok: chamtivost a zvědavost

Jednoduché, vynalézavé.
Prí­pad me­dzi­ná­rod­nej che­mic­kej spo­loč­nos­ti DSM upo­zor­nil na no­vý trik ky­berkri­mi­nál­ni­kov. Tí nas­tra­žia v blíz­kos­ti vcho­du fir­my ako­by stra­te­nú USB flash disk (in­fi­ko­va­ný mal­vé­rom), kto­rý má slú­žiť ako vstup­ná brá­na k dá­tam vy­hliad­nu­tej spo­loč­nos­ti.

Albert Ryba, IT News.sk: Nový trik kyberútočníkov: „Strácanie“ USB flash diskov

Markovovy řetězce a (boží) důkaz existence Boží

Dobré jednoduché vysvětlení, co to je Markovův řetězec
a random process whose future depends probabilistically on the present, but not on the past
plus půvabný příběh o tom, jak a proč je A. A. Markov rozpracoval opravdu do hloubky.

Steve Landsburg: Chain Reaction