O67 | iCollege | KIT FIS VŠE Praha | iinfo

středa 5. září 2012

Fotky z Hořícího muže


The Atlantic: Burning Man 2012 (foto Jim Urquhart, Reuters)
„Aby ti to bylo jasné, Simone," vysvětloval — a už Simonovi tykal, „já nevyrábím falza, nýbrž nové kopie autentických dokumentů, které se ztratily nebo které kvůli banálním okolnostem nebyly nikdy vyhotoveny, ačkoli vyhotoveny být mohly a měly."
—Umberto Eco: Pražský hřbitov, str. 91