O67 | iCollege | KIT FIS VŠE Praha | iinfo

úterý 24. července 2012

Petr Kočí s Pavlem Šafrem o Romech, Blesku a vůbec

Až budete dávat dohromady krátký seznam opravdu dobrých českých novinářů, na tohoto nezapomeňte. (Myslím toho, který se ptal, ne toho, který odpovídal.)
Mluvili jsme přeci ale o něčem jiném. O tom, jak psal Blesk o případu Břeclav.

Ježišmarja! Když se vezmou nešťastní, méně civilizovaní lidé odněkud z Rumunska nebo odjinud z východu a navezou se do krajiny zpustošené odsunem Němců… A o tom se tady nemluví! Když se tam ti nešťastní Romové dovezou, jak asi můžou žít dohromady s majoritním obyvatelstvem? Samozřejmě žijí způsobem, který majoritní obyvatelstvo v mnoha směrech ohrožuje.

Dobře, ale náš rozhovor je o tom, co a jak píše Blesk, ne o tom, co se stalo v Sudetech.

Blesk měl jeden otvírák (hlavní článek – pozn. red.) a kolem toho uspořádá padesát hloupých šašků v Praze intelektuální konferenci na téma Blesk.

Nešlo jen o jednu titulní stranu, o kauze Břeclav psal Blesk i na dalších stránkách: „Strach v Česku! Kvůli útokům romských výrostků na děti!“ (také 28. 4., strany 2 a 3), „Břeclav pochodovala za zbitého Petra“ (23. 4., strana 5), „Terorizují nás smečky cikánů!“ (18. 4., strana 8)...

Jděte s tím do háje, mě to nezajímá. Mě zajímají hlubinné problémy společnosti. Mě zajímá to, co je skutečně hluboké, co je vážné. Až když si člověk uvědomí všechny souvislosti a příčiny toho, jak došlo k tomuto průšvihu, teprve potom si člověk uvědomí, jak majoritní obyvatelstvo přítomností těch nešťastných lidí, kteří sem byli navezeni, trpí. A jak trpí samotní tito lidé, které sem navezl zvrácený komunistický režim. Co všechno toto utrpení plodí. Znamená to uvědomit si, na jakém civilizačním stupni která z těchto entit je. Zda spolu můžou dohromady žít. A nemůžou spolu žít! Protože to plodí absolutní průšvihy. A jenom proto, že tady existuje ideologie politické korektnosti, jejímž prostřednictvím mě právě teď buzerujete...

Nebuzeruju vás. Jsem novinář, děláme rozhovor, proto se ptám.

Médiář - Šéf Blesku Pavel Šafr: Bartošová se lidem omrzela, dnes je větší celebritou David Rath

Mol krtků

Randall Munroe ve výtečné formě:
Instead, let’s gather the moles in interplanetary space. Gravitational attraction would pull them into a sphere. Meat doesn’t compress very well, so it would only undergo a little bit of gravitational contraction, and we’d end up with a mole planet a bit larger than the moon.
Český čtenář si za domácí úkol může modifikovat výpočet a úvahu pro mol molů (pár věcí bude jinak).

Randall Munroe: A Mole of Moles