O67 | iCollege | KIT FIS VŠE Praha | iinfo

pondělí 25. června 2012

Restituce s kalkulačkou v ruce

Toto není nejdůležitější argument pro tzv. církevní restituce — tím je morální a právní stránka věci, kde absolutně není co řešit. Je to ale argument, který by mohl dojít i těm, kdo se o morální a právní stránku nestarají.
(...)Málokdo ale ví, že církve dnes podobný objem peněz od státu dostávají, a to na základě zákona z roku 1949 (!), upraveného v roce 2002. Komunisté poté, co se dostali k moci, se rozhodli – tak jako všechno ostatní – šupnout i církve kompletně pod státní moc, sebrali jim majetky a možnosti s nimi nakládat, a na druhé straně jim hradí mzdy. Toto uspořádání platí dodnes a duchovní dostávají cca 1,5 miliardy ročně na mzdy (...
Jiří Hlavenka: Je to hnus, velebnosti. (K církevním restitucím)